VO-app

VO-app

Om de communicatie met de ouders te versterken hebben we samen met WIS een app ingericht. De app vervangt het ouderportaal, ook zullen bepaalde onderdelen van de website naar de app verschuiven. U kunt Magister overigens blijven gebruiken zoals u gewend bent.

We hebben informatie over de school opgenomen en een rubriek ‘contact’ om de communicatie tussen ouders en de school gemakkelijker op gang te brengen. Ook treft u er de belangrijke documenten en bijvoorbeeld een overzicht van de systemen die op school gebruikt worden. In een later stadium wordt het waarschijnlijk mogelijk om 1 op 1 communicatie met de mentor via de app te laten verlopen. U zult begrijpen dat de app steeds wordt bijgewerkt.

Alle ouders hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen;  de app is gekoppeld aan het bij de school bekende mailadres, zodat facturen en berichten van de school in de app te lezen zijn.

Geen uitnodiging ontvangen, of deze alweer verwijderd?
U kunt de app gewoon downloaden, hij staat in de bekende app-stores. Zoek op VO app en selecteer de school. Om aan te kunnen melden moet u het bij school bekende mailadres gebruiken. Het wijst zich vanzelf.