Onze visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs

Kansrijk

Het Stellingwerf College wil zich profileren als een school met kwaliteit en als kansrijk met meer dan gemiddelde mogelijkheden voor leerlingen. Het onderwijs is erop gericht om maatwerk te leveren voor leerlingen van alle niveaus: van vmbo t/m verrijkt vwo, met oog voor verschillen tussen leerlingen in ambitie en talent.

Voor leerlingen met (leer)achterstanden is onderwijs met extra ondersteuning mogelijk. Getalenteerde leerlingen vinden uitdaging in de leerroute verrijkt vwo. Voor alle leerlingen geldt een ruim aanbod met diverse mogelijkheden en waar nodig persoonlijke begeleiding om een (zo hoog mogelijk) diploma te halen.

De school wil het beste uit elke leerling halen! 

Innovatief

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling in het streven naar verbetering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de modernste middelen op het gebied van bijvoorbeeld ICT.
De lokalen zijn multimediaal ingericht, docenten en leerlingen maken gebruik van een elektronische leeromgeving. Met de universiteit van Groningen zijn voor vwo-leerlingen gezamenlijke onderwijsprojecten opgezet en voor vmbo-leerlingen zijn er goede contacten met het bedrijfsleven en het MBO. Leerlingen worden gestimuleerd om bijvoorbeeld aan een Olympiade of Vak-kanjerwedstrijd deel te nemen.

De opdrachten van het vak O&O (Technasium) doen een appèl op de inventiviteit, de kennisgerichtheid en het doorzettingsvermogen van leerlingen. In de bovenbouw worden leerlingen in contact gebracht met experts van de Noordelijke Hogeschool, Van Hall Larenstein, de Hanze Hogeschool en de Rijks Universiteit Groningen voor onderzoek en kennisuitwisseling.

Onze visie op onderwijsHet Stellingwerf College wil zich profileren als een school met kwaliteit en als kansrijk met meer dan gemiddelde mogelijkheden voor leerlingen.

Leerlingen en docenten krijgen binnen de school de ruimte om hun eigen talenten en kwaliteiten te ontwikkelen.

Degelijke kwaliteit

Het onderwijs is van degelijke kwaliteit, waarbij de docent de spil is. De docent zorgt dat leerlingen actief betrokken zijn bij de les, biedt structuur, bewaakt de kwaliteit van de leerstof en zorgt voor een goede ondersteuning. Leerlingen en docenten krijgen binnen de school de ruimte om hun eigen talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Het Stellingwerf College wil met het onderwijs de volgende hoofddoelen bereiken:

  • Goede onderwijsresultaten en een goed rendement.

  • Het leveren van een zinvolle bijdrage aan de totale ontwikkeling van de leerling in maatschappelijk besef en persoonlijke ontwikkeling, naast een goede voorbereiding op deelname aan de maatschappij en het vervolgonderwijs.

Goed onderwijs wordt weliswaar gemaakt door gemotiveerde docenten en begeleiders, maar de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de ontwikkeling van hun kind is minstens zo belangrijk. De zorg voor een goed thuisklimaat is essentieel. In de opvoeding vullen ouders en school elkaar aan.

Veilig, open, betrokken en betrouwbaar

Een open en veilige schoolcultuur, waarin leerlingen en personeel zich prettig voelen, zijn  basisvoorwaarden in de school. Veiligheid, openheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid vormen als kernwaarden het hart van onze schoolcultuur.

De openheid blijkt uit de wijze waarop docenten, medewerkers en schoolleiding omgaan met leerlingen en ouders. Een leerling of ouder kan altijd bij een docent, een mentor of een schoolleider aankloppen met vragen, zorgen of klachten. Als er iets misgaat, is er altijd de bereidheid om dit zo goed mogelijk op te lossen en te herstellen. Daar moet iedereen op kunnen vertrouwen. Goede communicatie is een beslissende factor voor het uitdragen van de kernwaarden.