Werken bij het Stellingwerf College

Werken bij het Stellingwerf College

Het Stellingwerf College is een openbare school voor verrijkt vwo, atheneum, havo, mavo en vmbo (basis en kader) in Oosterwolde (FR). De school is gevestigd in een modern gebouw in de kern van Oosterwolde en is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Oosterwolde heeft een centrumfunctie voor de regio en kent een goed voorzieningenniveau. Het dorp ligt in de nabijheid van Het Nationaal Park Drents-Friese Wold: één van de grootste natuurgebieden van Nederland.

De openbare grondslag van de school kenmerkt zich door ruimte en wederzijds respect voor de verschillende levensovertuigingen die er in de samenleving zijn. Het onderwijsaanbod is er op gericht om maatwerk te leveren voor alle leerlingen van alle niveaus van het voortgezet onderwijs, met oog voor verscheidenheid van leerlingen in onderwijsbehoefte, ambitie en talent.

In de visie van de school is beslissend voor goed onderwijs: een gemotiveerd team van docenten, begeleiders en andere medewerkers, dat samen voortdurend streeft naar verdere kwaliteitsverbetering en, niet te vergeten, vast probeert te houden aan wat goed is. Daarbij zijn de lessen van inspirerende en vakbekwame docenten, die leerlingen weten te motiveren en die oog hebben voor elke leerling, de kern van het onderwijs. Het Stellingwerf College gaat niet uit van één van boven af opgelegde centrale onderwijsdidactiek, maar geeft de docent de ruimte om samen met de leerlingen en collega’s de hoge kwaliteitsdoelen, die gesteld worden aan het onderwijs, te halen. De school is in ruim 10 jaar gegroeid van 1100 naar 1400 leerlingen.

Het onderwijsaanbod is er op gericht om maatwerk te leveren voor alle leerlingen van alle niveaus van het voortgezet onderwijs, met oog voor verscheidenheid van leerlingen in onderwijsbehoefte, ambitie en talent.

Alle vacatures worden gemeld bij het Mobiliteit centrum Pompeblêd en staan op de website:

http://www.pompebled.nl

Vacatures

Alle vacatures worden gemeld bij het Mobiliteit centrum Pompeblêd (McP) en staan op de website http://www.pompebled.nl. Het mobiliteitscentrum bemiddelt kandidaten. Inschrijven voor een open sollicitatie kan via het McP. Je kunt na inschrijving benaderd worden op het moment dat een vacature ontstaat. Alle gegevens zijn te vinden op de website van het mobiliteitscentrum.

Het is ook mogelijk om direct een brief aan de school te sturen.