Schoolactiviteiten

Schoolactiviteiten

Samen een voorstelling maken, met de hele klas op excursie gaan, aan diverse schoolactiviteiten meedoen of een gezellige klassenavond verzorgen, dat vinden wij als school minstens zo belangrijk. Daarom worden gedurende het schooljaar diverse activiteiten georganiseerd in de vorm van een sporttoernooi, activiteiten dag of festiviteit.

Er valt naast de vakken en in de lessen ook op een andere wijze te leren bij:

Leren = eindeloos

De school biedt Leren = eindeloos, een workshopaanbod op de vrijdagmiddag, aan. In enkele gevallen wordt uitgeweken naar een ander moment in de schoolweek. Leerlingen kunnen kiezen uit een aanbod van ruim 60 workshops, variërend van museumbezoek tot mountainbiken, van schoonheidsverzorging tot smeden, van tafeltennis tot het maken van een website.

Deelname aan leren = eindeloos is voor leerlingen in leerjaar 1 verplicht, voor de overige leerjaren is het vrijwillig. Eind september wordt het aanbod van Leren = eindeloos op de website geplaatst en kunnen leerlingen zich inschrijven voor diverse workshops naar eigen keuze. Na de herfstvakantie start de eerste serie workshops.

Jeugddanstheater

In november komt het Jeugddanstheater voor enkele dagen op school om samen met de leerlingen uit de brugklas een dansvoorstelling in te studeren. Op dezelfde dag worden ook de kleding en de decors gemaakt. Voorafgaand aan de generale repetitie eten de leerlingen gezamenlijk op school. ‘s Avonds worden ouders en verzorgers uitgenodigd om de voorstelling bij te wonen.

Debatteren

De school heeft twee goed florerende debat groepen (vmbo en havo-atheneum) die jaarlijks de strijd aangaan met debatgroepen van andere scholen.

Kerstacties

Op de laatste schooldag voor de kerstvakantie staan schoolbreed kerstactiviteiten op het programma. Leerlingen kiezen zelf een goed doel waarvoor zij op creatieve wijze zoveel mogelijk geld inzamelen.
Alleenstaande ouderen uit Ooststellingwerf worden voor de kerstvakantie door de school uitgenodigd voor een sfeervolle kerstmaaltijd. Deze avond wordt in zijn geheel verzorgd door enthousiaste leerlingen.

Grote Muziekavond

In februari treden leerlingen en medewerkers op voor publiek tijdens de Grote Muziekavond.

Schoolmusical

Jaarlijks wordt in het voorjaar een schoolvoorstelling opgevoerd waar leerlingen en medewerkers van de school gezamenlijk aan werken. Voor deelname aan de musical wordt eerst auditie gedaan.

 

Een fijne schooltijd is meer dan leren alleen!

Verkeersmarkt

In mei wordt voor de leerlingen van het tweede leerjaar een Verkeersmarkt georganiseerd. De verkeersmarkt bestaat uit een programma van voorlichting- en informatierondes. Het merendeel van onze leerlingen komt op de fiets naar school, een veilige verkeersdeelname wordt door ons belangrijk gevonden. 

Vakexcursies en culturele vorming

Aanvullende vakexcursies zijn een terugkerend programmaonderdeel vanuit diverse vakken. Niet alleen voor de bovenbouwklassen, maar ook in de onderbouw wordt in het kader van culturele vorming een museum of evenement bezocht of wordt theater- of dansvoorstelling of workshops op school georganiseerd.

Het vak CKV stimuleert leerlingen tot het leveren van creatieve prestaties.

Sport

Leerlingen kunnen gedurende het schooljaar aan verschillende sportevenementen deelnemen zoals volleybal, basketbal, tafeltennis, tennis, trampolinespringen, atletiek en incidenteel een andere vorm van sport, zoals schaatsen. Een belangrijk onderdeel van de sportactiviteiten vormen klassenwedstrijden en toernooien.

Eigen initiatief

Op eigen initiatief van leerlingen vindt een leerjaar- of klassenfeestje plaats samen met de mentor.
Examenklassen organiseren in april tijdens hun laatste lesdag een examenactiviteitendag voor de gehele school met een feestelijke afsluiting voor de examenkandidaten.

-