Resultaten van de school

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart is een project waarbij cijfermatige informatie over middelbare scholen verzameld wordt in één systeem. Deze informatie is afkomstig van de scholen zelf en van overheidsinstellingen, waaronder de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs. De informatie wordt bewerkt en geschikt gemaakt voor presentatie.

Scholen op de kaart biedt scholen een betrouwbare basis om, op grond van 20 verschillende indicatoren, het gesprek aan te gaan met hun belanghebbenden, zoals personeel, ouderraad, ouders, leerlingen, medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht.

Aan de hand van twintig indicatoren over onderwerpen als: algemene kenmerken van de school, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering worden op het internet niet alleen de cijfers gepresenteerd, maar kan de lezer deze cijfers ook vergelijken met die van andere scholen (benchmark). Daarnaast kan de school bij elk thema een toelichting geven. Op deze wijze geeft het Stellingwerf College een volledig en transparant beeld van de eigen schoolprestaties.

Website Scholen op de Kaart

Meer informatie vindt u op de site van www.scholenopdekaart.nl. Voor een vergelijking met andere scholen typt u de school van uw keuze in.

Factsheet Stellingwerf College

De informatie van de school, zoals gepubliceerd op Scholen op de Kaart,  wordt kort samengevat in een zogenaamd factsheet.

Scholen op de kaart biedt scholen een betrouwbare basis om het gesprek aan te gaan met hun belanghebbenden op basis van de resultaten van 20 verschillende onderwerpen