Reglement kluisjes

het gebruik van de kluisjes

Op het Stellingwerf College huren alle leerlingen een kluisje. Een leerling krijgt een kluisje toegewezen, in principe in het gebouw waar de leerling de meeste lessen volgt. Elk jaar ontvangt de leerling een ander kluisje.

Voor het gebruik van de kluisjes hebben we een aantal regels opgesteld:

  1. De kluisjes zijn eigendom van de school en worden door de leerlingen gehuurd.
  2. Het kluisje is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt door anderen.
  3. In de kluisjes mogen alleen schone, droge kleding en zaken betrekking hebbende op het onderwijs worden opgeborgen.
  4. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak.
  5. Bij beschadiging van het kluisje worden de kosten van herstel doorberekend aan de leerling (te beoordelen door de directie van de school).
  6. Er mogen geen stickers of andere merktekens op de kluisjes worden aangebracht.
  7. De schoolleiding heeft het recht de kluisjes en de inhoud daarvan op ieder gewenst moment, zonder opgave van reden of aankondiging daarvan, te openen en te controleren.
  8. Bij aanvang van de zomervakantie dient het kluisje leeg te zijn.
  9. In gevallen waar dit reglement niet voorziet beslist de schoolleiding.