PTA en examenreglement

Examenreglement

In het examenreglement zijn alle regels opgenomen die van belang zijn voor het afleggen van het examen. Het examen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. De organisatie van het centraal examen, de vaststelling van de uitslag van het examen, de regeling van het herexamen en de uitreiking van het diploma en de cijferlijst geschiedt overeenkomstig de betreffende artikelen van het Eindexamenbesluit VO. Dit Eindexamenbesluit is te vinden op de site van het examenblad.

Het is belangrijk dat examenleerlingen en ouders deze regels goed bestuderen. De mentor zal dit reglement bespreken met de leerlingen. Voor eventuele vragen kunnen leerlingen en ouders altijd terecht bij de mentor, de examensecretaris of de afdelingsleider.

Bedenk vooral dat het derde jaar vmbo en mavo en het vierde jaar havo en vwo al meedoen aan het schoolexamen en dat het examenreglement dus van toepassing is op bijvoorbeeld afwezigheid bij toetsen. De consequenties van ongeoorloofde afwezigheid bij een examentoets kunnen ernstig zijn (zie paragraaf 1.4). In het reglement staan ook de rechten van de leerling geformuleerd, bijvoorbeeld het recht op herkansing, herexamen en beroep tegen beslissingen.

 

 

In het examenreglement zijn alle regels opgenomen die van belang zijn voor het afleggen van het examen. Het examenreglement 2023-2024 vind je hier

Het PTA beschrijft alle onderdelen die in het schoolexamen worden getoetst.

PTA

Jaarlijks stelt de directie een Programma van Toetsing en Afsluiting vast. In het PTA wordt aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de herkansing van het schoolexamen en de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.

Voor elke afdeling wordt een PTA opgesteld:

 

PTA Havo 4 2023-2024

PTA Havo 5 2023-2024

PTA VWO 4 2023-2024

PTA VWO 5 2023-2024

PTA VWO 6 2023-2024

PTA Mavo 3 2023-2024

PTA Mavo 4 2023-2024

PTA BasisKader3 2023-2024

PTA Basis 4 2023-2024

PTA Kader 4 2023-2024