Scholengroep Pompeblêd

De Pompeblêd Scholengroep

Het Stellingwerf College maakt deel uit van de scholengroep Pompeblêd, een samenwerkingsverband van zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in de provincie Friesland. Het doel van de scholengroep is om via samenwerking de kracht van de individuele scholen te versterken en hun belangen te behartigen.

Het bestuur wordt gevormd door de bestuurders van de aangesloten scholen. Vanuit dit overleg worden taakgerichte acties geïnitieerd zoals een mobiliteitscentrum voor vacatures, mobiliteit en re-integratie, een inkooporganisatie en functionele netwerken voor kwaliteitszorg en het opleiden in de school van Lio-ers, stagiaires en nieuwe docenten.

Het Mobiliteit centrum Pompeblêd (McP) fungeert als knooppunt en communicatiecentrum zowel voor de scholen als voor sollicitanten. Alle informatie met betrekking tot vacatures en beschikbare medewerkers wordt daar verzameld en verspreid naar de scholen. Hierdoor heeft het McP een compleet beeld van de vraag naar en het aanbod van tijdelijk en permanent personeel.
De scholengroep bestaat uit:

  • Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk
  • OSG Sevenwolden in Heerenveen
  • Singelland in Drachten
  • Piter Jelles in Leeuwarden
  • RSG Magister Alvinus in Sneek
  • RSG Simon Vestdijk in Harlingen
  • Stellingwerf College in Oosterwolde

Een zevental scholen met een gezamenlijke inzet voor werving van personeel, beheersen van risico's en gezamenlijke inkoop. Daarbij mag belangenbehartiging niet vergeten worden, want samen sta je sterker