23
januari
2013

Thema Pesten tijdens Jaarlijkse Algemene Ouderavond, woensdag 30 januari 2013

De op 30 januari 2013 te houden Algemene Ouderavond heeft als thema het actuele onderwerp: Pesten. 

Pesten is van alle tijden. Al heeft iedere tijd haar eigen specifieke vormen van pesten. Nagenoeg iedereen is wel eens gepest, of heeft gepest. Vaak begint pesten als grapje, maar dit kan escaleren met ernstige en langdurige gevolgen voor de gepeste. Pesten staat de laatste tijd behoorlijk in de belangstelling. De ouderraad heeft het thema pesten als centraal onderwerp voor deze jaarlijkse ouderavond gekozen, om u op een heldere wijze over deze vorm van gedrag te informeren en hoe hier eventueel mee om te gaan.

Het onderwerp ‘pesten’ wordt door de heer Wessel Visser, psychotherapeut ingeleid en Mw. Sophia van der Wal, groepsleerkracht zal van uit de praktijk belichten hoe met pestgedrag kan worden omgegaan. 

Ook wordt alvast een tipje van de sluiter opgelicht van een nieuwe klankbordgroep over betrokkenheid bij school: Reflectie op interactie tussen leerling, ouder en docent.

Een ander agendapunt tijdens deze avond is het verslag van de ouderraad over het afgelopen jaar.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.40 uur.

Het belooft een zeer boeiende ouderavond te worden met een voor iedereen herkenbaar onderwerp. De stukken voor de algemene ouderavond kunt u vinden op de website van het Stellingwerf College (www.stellingwerfcollege.nl) onder ouderraad. 

U kunt zich voor deze interessante ouderavond opgeven per email via: receptie@stellingwerfcollege.nl.

Dit bericht delen? Vooral doen!
Stellingwerf College in actie voor de voedselbank
Op 21 december 2012 organiseert het Stellingwerf College met de hele school een kerstmarkt voor  de voedselbank Ooststellingwerf. De kerstmarkt wordt een markt in de breedste zin van het woord. Er zijn diverse activiteiten die te maken...