05
juni
2012

Stellingwerf College verkeersveilige school

Op woensdag 13 mei 2009 is aan het Stellingwerf College het verkeerslabel uitgereikt. Dit label wordt uitgereikt aan scholen die binnen hun onderwijsprogramma ruime aandacht besteden aan de verkeersveiligheid van leerlingen.
Naast tientallen basisscholen zijn er in de provincie Friesland slechts drie scholen voor voortgezet onderwijs gecertificeerde verkeersveilige scholen.
Het Stellingwerf College wil voor haar leerlingen een verkeersveilige school zijn.

Wethouder Pieter Bouma van onderwijs memoreerde in zijn toespraak aan zijn eigen jeugdervaring als brommerrijder en de vele verkeersongevallen in de gemeente waarbij jongeren het slachtoffer zijn.
Dagelijks verplaatsen zich in de gemeente honderden jongeren per fiets of scooter. Zij zijn zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s die ze in het verkeer lopen.
Het programma dat op het Stellingwerf College is ontwikkeld wordt door de gemeente dan ook van harte ondersteund.
De verkeerseducatie vindt vooral in de onderbouw plaats. Zo wordt in de brugklas aandacht besteed aan verkeersdeelname in de route van huis naar school. Jaarlijks vindt in het tweede leerjaar een verkeersmarkt plaats. In leerjaar 2 en 3 is verkeerseducatie onderdeel van het curriculum van de vakken natuur- en scheikunde. Er zijn tevens plannen om in de bovenbouw een activiteit rond dit thema te laten plaatsvinden.
De school verwacht dat leerlingen zich in het verkeer bewuster gaan gedragen en daardoor minder kans maken op ongevallen.

Onder belangstelling van medewerkers van de school en de verkeersmarkt werd het label door de wethouder bij de entree bevestigd.
Door het Regionale Orgaan verkeersveiligheid in Fryslân is een bedrag aan de school ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het verkeerseducatieplan. Bij de uitvoering daarvan wordt de school ondersteund door de Stichting Bevordering Verkeerseducatie.

Dit bericht delen? Vooral doen!
Interview NOS
In het kader van de aangescherpte exameneisen bezocht een verslaggever van het NOS radio journaal onze school om te onderzoeken wat het Stellingwerf College doet om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het komende examen....