19
maart
2018

Scholierenverkiezingen

Maandag 19 maart deden de leerlingen uit de bovenbouw vmbo, mavo, havo en vwo van het Stellingwerf College mee aan de landelijke scholierenverkiezingen. Deze schaduwverkiezingen geven een indruk hoe de Nederlandse gemeentepolitiek eruit zou zien als jongeren het voor het zeggen hebben.

Ter voorbereiding op deze verkiezingsdag is er schoolbreed in verschillende lessen aandacht besteed aan het thema politiek en de werking van onze democratie en zijn de leerlingen in debat gegaan met politici van de verschillende partijen in de gemeente Ooststellingwerf.

Leerlingen van de vmbo-afdeling bouwen, wonen en interieur hadden speciaal voor deze gelegenheid stemhokjes gebouwd om het stemlokaal en de stembeleving zo echt mogelijk te laten lijken.

Om 9:00 uur ging het stemlokaal open en kwamen de eerste leerlingen hun stem uitbrengen. Ze ontvingen op vertoon van hun schoolpas of ID-kaart een stembiljet waarmee een stem kon worden uitgebracht. De leden van het stembureau zagen toe op het eerlijke verloop van de verkiezingen. Uiteindelijk hebben 517 leerlingen hun stem uitgebracht wat neerkomt op een opkomst van 76%. Een aantal leerlingen is al kiesgerechtigd en zag deze scholierenverkiezing als een generale repetitie voor de echte gemeenteraadsverkiezingen.

De VVD kwam als winnaar uit de bus, gevolgd door GroenLinks en op een gedeelde derde plaats eindigden Ooststellingwerfs Belang en D66.

Dit bericht delen? Vooral doen!
Terugkomdag
Op vrijdag 16 maart vond de derde terugkomdag van het Stellingwerf College plaats. Er kwamen oud-leerlingen van de havo en het vwo terug naar school om in gesprek te gaan met leerlingen in havo 4, havo 5, vwo 4, vwo 5 en vwo 6. Tijdens de...