05
maart
2013

Rekentoets

Deze week worden in de voorexamenklassen de door het ministerie verplicht gestelde rekentoetsen afgenomen. 
Leerlingen maken deze toets in het voorexamenjaar in maart en krijgen in juni een herkansing. Als de kandidaat de toets met een voldoende resultaat afrondt, is deze wat ons betreft klaar.
Leerlingen die een onvoldoende halen, moeten extra oefenen en kunnen met hun vragen naar een speciaal daarvoor ingeroosterd moment in de week na de lesdag.
Deze momenten worden via de wiskunde docent bekend gemaakt.

Indien de leerling de toets in juni niet haalt, is er weer een kans in het examenjaar. 

De status van de toets is onlangs voor de komende twee jaar veranderd. In eerste instantie mochten leerlingen niet lager halen dan een 5 om een diploma in ontvangst te kunnen nemen, deze eis is vervallen. De toets telt de komende twee jaar niet mee binnen de zak- slaagregeling, het resultaat moet echter wel op de cijferlijst worden opgenomen en kan om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding een drempel vormen.

Dit bericht delen? Vooral doen!
Avond Klankbordgroep op woensdag 3 april 2013
Op woensdag 3 april 2013 vindt een Klankbordgroep-avond plaats met als thema: Reflecties op interacties. Het gaat hierbij om de wisselwerking tussen de drie partijen leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers. Deze avond wordt georganiseerd...