19
september
2016

Ontruimingsoefening 15 september 2016

De belangrijkste kernwaarden van onze school zijn betrokkenheid, betrouwbaarheid, openheid en veiligheid. Zo nu en dan testen we of de theorie in overeenstemming is met de praktijk. 

Daarom is er op donderdag 15 september j.l.  een oefening  geweest  betreffende de praktische veiligheid.  Er is een ontruiming geoefend in ons drukste gebouw van de school, geboEr is een situatie nagebootst waarbij sprake zou zijn van een ernstig gaslek in dat gebouw.  Wanneer de melding van een  “penetrante gaslucht” binnenkomt wordt vanaf dat moment een protocol in werking gezet.  Dat zet  een 15-tal personeelsleden in beweging die, in kleurige hesjes door de gangen , lokalen, toiletten en andere ruimtes van het gebouw heen en weer lopen.  Zij hebben maar één doel:  alle aanwezigen ( een kleine 600 leerlingen en personeelsleden) zo snel, veilig en ordelijk mogelijk het gebouw uit te krijgen.

Vervolgens gaan grote drommen leerlingen, onder begeleiding van hun docent,  naar de afgesproken verzamelplaats. De hele operatie duurde zo’n tien minuten en is gadegeslagen door een drietal observanten. 

Een uur later wordt de oefening geëvalueerd.  Dan komen de punten aan de orde die goed gingen en ook de zaken die bijstelling behoeven.  Deze oefening kan succesvol genoemd worden. De BHV-ers konden op de drukste punten opstoppingen voorkomen. Hierdoor kon de oefening snel en zonder onregelmatigheden worden afgerond. Het is goed om te constateren dat zoveel mensen zo betrokken bezig zijn met de veiligheid op onze school.  Alleen op die manier wordt de theorie ook de praktijk.

Dit bericht delen? Vooral doen!
Uitwisselingsreis naar Ergli
Op donderdagochtend 22 september vertrekken 15 leerlingen, met twee docenten en twee externe begeleiders vanaf Eindhoven met het vliegtuig naar Letland, Riga. Vandaar reizen zij per auto en/of bus naar Ergli. Op dinsdag 27 september reizen zij...