22
maart
2021

Nieuws van het Aurich project

Begin maart had de sectie Duits voor de 21e keer zijn Aurich-project. Alleen jammer, dat we dit jaar niet naar Duitsland konden, de uitwisseling met onze partnerschool de IGS Aurich-West niet kon plaatsvinden en de mondelingen niet in november, maar in maart moesten worden afgenomen. De coronacrisis maakte een normale gang van zaken onmogelijk.

Wat is het Aurich-project? Het project bestaat uit twee delen. Allereerst betreft het de eindtoets gespreksvaardigheid Duits voor alle examenkandidaten HAVO en atheneum. Dit schoolexamen, waarvoor de school 2002 de onderwijsprijs van de provincie Friesland ontving, is uniek in Nederland. Dit vindt normaalgesproken in november plaats. De leerlingen gaan per afdeling één dag op en neer naar Aurich, een stadje in de kop van de deelstaat Nedersaksen, waar het genoemde schoolexamen wordt afgenomen door Duitsers. Op 15 locaties in de binnenstad van Aurich moeten onze leerlingen in vijf gesprekken (variërend van boekhandel tot politiebus) hun spreekvaardigheid Duits onder bewijs stellen. Dit examen is voor alle leerlingen verplicht.

Daarnaast bestaat er op vrijwillige basis een scholieren-uitwisseling, waarbij een groep van maximaal 25 HAVO-en atheneumleerlingen drie dagen in Aurich is. Ze slapen in gastgezinnen bij leerlingen van onze partnerschool en er is en heel programma met lesbezoeken, pizzabakken, boulderen, museum-bezoek en nog meer. Visa versa komen de leerlingen van de gastgezinnen uit Duitsland op hun beurt in maart naar Oosterwolde, waar zij dan bij onze leerlingen verblijven. Ook hier is een heel programma en een qua vorm identiek mondeling Nederlands op locaties in het dorp. Deze leerlingen hebben namelijk allemaal Nederlands in hun profiel.

Het project vierde vorig jaar zijn vierde lustrum en het is elk jaar weer een groot succes. De leerlingen vinden het prachtig en ze zien, dat die mensen aan de andere kant van de grens helemaal niet zo anders zijn dan wij. Daarnaast is het heel goed voor je taalverwerving en zien onze leerlingen, dat ze best wel een woordje Duits spreken.

Dit jaar moesten we het schoolexamen dus op school afnemen. In 10 lokalen hadden we de posten uit Aurich ondergebracht en met kunst en vliegwerk konden we tien examinatoren regelen (allemaal docenten of oud-docenten Duits). De resultaten vielen niet tegen, ondanks dat we niet “in Duitse sferen verkeerden”: HAVO gemiddeld een 6.2 en atheneum zelfs een 7.3.

Het is dit schooljaar heel sneu voor onze examenkandidaten, dat het allemaal zo gelopen is. Velen hadden zich in de voorexamenklas al verheugd op dit Aurich-project, dat in school zeer leeft. We hopen echter komend schooljaar weer een “normaal” project te kunnen draaien. Het zal niet aan de inzet en motivatie van ons en onze collega’s uit Aurich liggen. Wij pakken de draad weer op en zeggen: “Op naar het volgende lustrum!”

Ruud Plazier (docent Duits)

 

 

Dit bericht delen? Vooral doen!
Trekking prijswinnaars open dag prijsvraag
Tijdens de online open dag van 17 februari jl. was er een prijsvraag voor de leerlingen van groep 8. Al binnen een uur hadden we de eerste oplossingen binnen! Op donderdag 4 maart jl. was de trekking van de prijswinnaars. Er waren...