05
juni
2012

Maatschappelijke stage

Met ingang van het cursusjaar 2011-2012 wordt de maatschappelijke stage voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht. Alle brugklassers van dat jaar zijn verplicht gedurende hun schoolloopbaan 30 uur vrijwilligerswerk te doen bij een maatschappelijke organisatie.
Er zijn veel nieuwe stageadressen beschikbaar, als de school afstapt van de vaste perioden in het najaar en in het voorjaar. Ook zijn er vrijwilligers nodig bij op zichzelf staande klussen die een dag in het weekend duren, zoals bomen planten, onderhoud van bossen waar het reguliere personeel niet aan toekomt, collectes voor goede doelen, etc. Sommige klussen zijn wel gebonden aan bepaalde voorwaarden. Zo mag je een brugklasser niet alleen met een collectebus op pad sturen.

Ook de school is een maatschappelijke instelling. Zo kunnen leerlingen die zich inzetten voor de kerstactie, de Grote Muziekavond, de musical, Scapino, Leren is Eindeloos of het geven van extra leerhulp, ook ‘uren schrijven’ voor de maatschappelijke stage.

Deze veelheid aan stagemogelijkheden maakt het wel noodzakelijk dat de registratie van de stage-uren goed wordt bijgehouden.  De afspraken tussen de leerlingen en de stageadressen moeten goed worden vastgelegd in een stagecontract . De vorderingen van de leerlingen moeten worden bijgehouden en het contact tussen de contactpersonen en de school moet goed verlopen. Tot dusver werkten we met een aanbodboekje van stageadressen, waaruit leerlingen konden kiezen. Dit systeem werkt niet meer als je flexibel wilt zijn in het begintijdstip en in de duur van de stage (een periodestage tegenover een eenmalige klus).

Daarom werken we in de toekomst met een ‘sollicitatiewebsite’ Kei in de Maatschappij. De stageadressen worden op deze website geplaatst en leerlingen kunnen solliciteren naar de stageplaats. Alleen als de docent maatschappijleer de sollicitatie fiatteert, kunnen de leerlingen contact opnemen met het stageadres en verdere afspraken maken. De contracten komen op de website te staan, zodat alle afspraken gelijk officieel kunnen worden geregeld. Ook onze school zal dus een aantal vacatures kunnen plaatsen op de website Kei in de Maatschappij.

Omdat onze school al jarenlang ervaring heeft opgedaan met vrijwilligerswerk door leerlingen, is de invoering van de maatschappelijke stage goed organiseerbaar. Met name de inzet van de docenten maatschappijleer (aanvankelijk Margaretha Kuipers en later Michel Mulder en Maurice de Waal) hebben de maatschappelijke stage tot dusver tot een groot succes gemaakt.

Dit bericht delen? Vooral doen!
Interview NOS
In het kader van de aangescherpte exameneisen bezocht een verslaggever van het NOS radio journaal onze school om te onderzoeken wat het Stellingwerf College doet om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het komende examen....