14
maart
2022

Leerlijn PO-VO-mbo rondom het thema Afval & Recycling/project Techniek op z’n kop

Docenten van verschillende PO-, VO- en mbo-scholen hebben onder leiding van Astrid Rienks, technator aan het Stellingwerf College in Oosterwolde, een doorlopende leerlijn ontwikkeld rondom het thema Afval & Recycling. Dit is uniek voor Nederland, aangezien er nog geen dergelijke leerlijn bestond die van het primair onderwijs tot en met het mbo loopt. De scholen die erbij betrokken zijn De Toekan en De Akker in Oosterwolde, De Laweij in Haulerwijk en De Paadwizer in Waskemeer (alle PO-scholen), het Stellingwerf College in Oosterwolde (VO) en ROC Friese Poort in Drachten (mbo).

 

Astrid Rienks vertelt dat alle leerlingen uit de tweede klassen van het Stellingwerf College in het lesprogramma te maken krijgen met het thema Afval & Recycling. Dit gebeurt bij de kunstvakken, de vakken techniek en O&O en bij de profielen Media, Vormgeving en ICT (MVI) en Bouw, Wonen en Interieur (BWI). Ze krijgen inzicht in de problematiek rondom afval, leren wat afval precies is en wat er mee gedaan kan worden. Voor de basisscholen worden voor verschillende groepen projecten gemaakt door de eigen leerkracht en een docent van het Stellingwerf College. Een voorbeeld hiervan is het maken van een beest van gevonden afval. Leerlingen van het Stellingwerf College voegen daar elementen aan toe die met de 3D-printer gemaakt zijn. Leerlingen van MVI fotograferen deze objecten en programmeren ze om ze levendiger te maken; ze voorzien de beesten van karakter. Alle objecten en al het beeldmateriaal zullen onderdeel zijn van de eindpresentatie die in het Biosintrum in Oosterwolde gehouden zal worden. Studenten van de Friese Poort in Drachten verzorgen het volledige decor en geven de entree van het Biosintrum vorm. Essentieel hierbij is dat zij met de leerlingen van de basisscholen en het Stellingwerf College afstemmen hoe de presentatieruimte ingericht moet worden met de objecten en foto’s die de leerlingen gemaakt hebben. Samenwerking is hier dus een belangrijk aspect bij. Alle leerlingen en studenten die bijgedragen hebben aan het project zijn daarbij aanwezig om bezoekers rond te leiden.

 

De bedoeling is dat de leerlijn een jaarlijks terugkerend project biedt, elk jaar met een nieuw thema. Volgend jaar zal het thema biodiversiteit zijn. De presentatie van het project Afval & Recycling zal op vrijdag 10 juni plaatsvinden in het Biosintrum in Oosterwolde. De presentatie is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden. Een officiële aankondiging volgt nog.

 

Dit project is mogelijk gemaakt door de Gemeente Ooststellingwerf, die het evenement in het Biosintrum faciliteert en zorgt voor de financiële ondersteuning.

 

 

Dit bericht delen? Vooral doen!
Solartean SWC start met het bouwen van hun solarboor
Het Solarteam SWC is van start gegaan met het bouwen van hun solarboot! Hiermee gaan de leerlingen die in dit team zitten deelnemen aan de Young Solar Challenge. Wat zo speciaal is aan dit jaar, is dat ze de Elfstedentocht gaan varen! Volg...