19
januari
2016

LAKS-monitor

Begin 2016 wordt op onze school de LAKS-monitor afgenomen. De LAKS-monitor is een grootschalig tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek van het LAKS waarmee op VO-scholen in het hele land de tevredenheid van leerlingen over hun onderwijs in kaart wordt gebracht. Door de resultaten van de LAKS-monitor weet de school straks waar volgens onze leerlingen verbetering nodig is en wat er volgens hen al goed gaat. Deze informatie kan gebruikt worden om het onderwijs en de faciliteiten op school te verbeteren

In juni 2016 worden de landelijke resultaten gepresenteerd en de schoolresultaten vrijgegeven. De uitkomsten worden openbaar gemaakt op de websitevan LAKS, zodat scholen, ouders en leerlingen kunnen vergelijken hoe de school het doet ten opzichte van andere scholen in de regio of ten opzichte van scholen met eenzelfde profiel. Ook kan de leerlingenraad de uitkomsten gebruiken om verbeterpunten aan te kaarten.

Dit bericht delen? Vooral doen!
Van Klassieke Oudheid tot Klassieke Muziek
Op dinsdag 8 december is Atheneum 4 op excursie geweest naar Amsterdam. Op het  gevarieerde programma stonden de volgende onderdelen: Bezoek aan de tentoonstelling over Keizer Constantijn in  De Nieuwe Kerk (voor alle...