21
september
2020

ICE toetsen eerste en tweede klassen

In de afgelopen periode zijn in de brugklas en tweede klas de  ICE-toetsen afgenomen via het JIJ! Leerlingvolgsysteem. Dit zijn digitale, methodeonafhankelijke toetsen die door veel scholen gebruikt worden om onafhankelijk van de aangeboden lesstof het niveau van leerlingen te meten. Op onze school zetten we de toetsen in voor Nederlands, rekenen en Engels. De toetsen meten het niveau van de leerlingen ten opzichte van in Nederland en Europa gebruikte referentiekaders. Er is vandaag een mail gestuurd aan  de ouders van eerste en tweede klas leerlingen. Hierin staat informatie waar u de uitslagen van deze toetsen kunt vinden en hoe u ze moet interpreteren. De volledige brief kunt u hier nalezen. Heeft u na het lezen van de brief nog vragen dan kunt u zich wenden tot de mentor of vakdocent van uw zoon/dochter.

Dit bericht delen? Vooral doen!
Vakantie
De medewerkers van het Stellingwerf College wensen alle leerlingen en hun ouders een hele fijne zomervakantie