05
juni
2012

Het Stellingwerf College wordt universumschool!

Sinds januari 2006 neemt het Stellingwerf College deel aan het Universumprogramma van het platform Bètatechniek. Met dit programma wil de school het bètaonderwijs aan leerlingen stimuleren. Nu, oktober 2009, zijn we Universumschool!

De school heeft een lange traditie van zeer goede examenresultaten in de bèta-vakken. Door het lesprogramma bij de bètavakken spannender en uitdagender aan te bieden wil de school de keuze voor bèta verhogen, bij zowel jongens als meisjes. Met name bij meisjes ligt de keuze voor natuurprofielen en bètatechnische opleidingen nog niet direct voor de hand. Veel talent gaat zo verloren.

Met de doelstelling om het bètaonderwijs inhoudelijk aantrekkelijker te maken,onderwijs in deze vakken gewekt. Een goed voorbeeld is Techniek+ dat in de onderbouw van havo en vwo wordt aangeboden. In de brugklas worden voor een dierentuin modellen van dieren ontworpen die door middel van hydraulica en pneumatica kunnen bewegen. Daarbij ligt voor de leerlingen de uitdaging in onderzoek doen en technisch ontwerpen. In het tweede jaar wordt het onderzoeken bij leerlingen op de proef gesteld met het ontwerpen van kermisattracties.

Leerlingen uit de onderbouw leren op deze wijze al vroegtijdig om te gaan met de eisen die in de bovenbouw aan hen worden gesteld. Techniek+ sluit goed aan bij het nieuwe vak Natuur, Leven en Technologie dat de school in de bovenbouw heeft ingevoerd.
NLT is een vak waarin de kennis van de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en aardrijkskunde wordt gebruikt voor onderzoeken over actuele onderwerpen.
Aan de getalenteerde leerlingen van vwo+ wordt sinds twee jaar het vak Science aangeboden. Science is voor deze leerlingen eigenlijk een ontdekkingstocht in natuurkunde, scheikunde en biologie, met een accent op onderzoek doen in het laboratorium, maar ook buiten de school.

De komst van een natuurhuis in het nieuwe gebouw heeft een extra impuls gegeven voor de ontwikkelingen op bètagebied. Doordat de bètavakken bij elkaar zitten kunnen gemakkelijk vakoverstijgende projecten plaatsvinden en is daarvoor veel practicummateriaal beschikbaar.
Deze faciliteiten maakt het mogelijk om leerlingen van de bovenbouw ervaring op te laten doen als echte forensische onderzoekers in het CSI-project. Gastlessen worden verzorgd door bijvoorbeeld de universiteit van Wageningen op het gebied van DNA-onderzoek.

De deelname aan het Universumprogramma heeft het bètaonderwijs een extra stimulans gegeven. De bètaprestaties in cijfers uitgedrukt laten een duidelijke positieve keuze zien voor de natuurprofielen in havo en vwo; boven het landelijke gemiddelde. Ook de keuze voor hogere bètatechnische opleidingen neemt toe.

Afgelopen vrijdag werd de school dan ook gefeliciteerd door het Bètaplatform met de ontwikkelingen die de docenten van de school in gang hebben gezet.
Sindsdien hangt in de aula een grote vlag aangeboden door het platform met de tekst Wij zijn universumschool!

Dit bericht delen? Vooral doen!
Interview NOS
In het kader van de aangescherpte exameneisen bezocht een verslaggever van het NOS radio journaal onze school om te onderzoeken wat het Stellingwerf College doet om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het komende examen....