13
juni
2013

examenuitslag eerste tijdvak

De examentijd is altijd al een spannende tijd en de spanning is alleen maar toegenomen Werd vorig school jaar de eerste verzwarende maatregel doorgevoerd met een onafgerond gemiddelde van tenminste een 5,5 of hoger voor alle centraal examenvakken. Dit jaar komt daar voor havo en vwo ook nog de kernvakken regel bij. Voor Nederlands, Engels en wiskunde mag ten hoogste 1 keer een 5 worden gehaald.  

De spanning rond de uitslag van de eindexamens kreeg dit schooljaar overigens een geheel eigen dimensie. Door het uitlekken van de examens op een school in Rotterdam hebben met name de leerlingen van mavo/tl, havo en vwo lange tijd in onzekerheid verkeerd of de uitslag op 13 juni wel bekend gemaakt kon worden. Wij zijn dan ook opgelucht dat vandaag een voorlopig totaalbeeld gepresenteerd kan worden.

Wij feliciteren alle geslaagden en wensen de herkansers alle succes toe!

In de laatste twee kolommen zijn de percentages van de prognose en de definitieve uitslag van het vorige schooljaar opgenomen.

Dit bericht delen? Vooral doen!
Geslaagden 2013
In het eerste tijdvak zijn geslaagd: Basisberoepsgerichte leerweg 4 Bouwtechniek - fijnhoutbewerking André van Hunen,Donkerbroek Bouwtechniek Timmeren Casper Veenema,Donkerbroek Elektrotechniek...