05
juni
2012

Dyslexiescreening in de brugklas

In de periode 26 september t/m 6 oktober 2011 heeft de jaarlijkse dyslexiescreening in de brugklassen plaatsgevonden. Basisscholen zijn steeds alerter op dyslexie en tegenwoordig komen al veel leerlingen met een dyslexieverklaring de school binnen. Toch zijn er altijd wel een aantal leerlingen waarbij de dyslexie nog niet ontdekt is. Wij hopen deze leerlingen dan middels de screening alsnog ‘op te sporen’.
Alle leerlingen krijgen van de mentor een leestoets en van de docent Nederlands een dictee. Wanneer een leerling beide toetsen of één van beide niet goed maakt, wordt hij/zij door de orthopedagogen opgeroepen voor een individueel tweede onderzoek. Het kan immers zijn dat een leerling een pechdag heeft gehad. Als de leerling ook op die toetsen een onvoldoende scoort, wordt ouders geadviseerd hun kind te laten testen op dyslexie. Dat kan hier op school en wordt uitgevoerd
door het dyslexiecentrum dat deel uitmaakt van het samenwerkingsverband waar wij als school in zitten.

Werkgroep Dyslexie
De werkgroep dyslexie wil deze keer een hulpmiddel onder de aandacht brengen en wel de Daisy-speler.
Traag en onnauwkeurig lezen kan een negatieve invloed uitoefenen op het begrijpen van teksten en op¬drachten. Compensatie van het zwakke lezen door middel van voorleessoftware is in dergelijke gevallen een goede toepassing. Ook voor leerlingen, die beter kunnen onthouden wat ze horen dan wat ze zelf lezen, kan het een uitkomst zijn.

Daisy-cd’s
Daisy-cd’s zijn eigenlijk luisterboeken (door mensen ingesproken, dus geen kunstmatige stem). Het verschil is dat bij Daisy-cd’s het tempo van voorlezen is aan te passen en dat er gemakkelijk naar de juiste pagina genavigeerd kan worden. De meeste schoolboeken, maar ook de meeste leesboeken, zijn op Daisy-cd verkrijgbaar. Via internet kunnen deze worden besteld en de leerling krijgt ze dan per post thuis gestuurd. Wat schoolboeken betreft kan de leerling met zijn/haar dyslexiecoach bespreken voor welke vakken Daisy-cd’s gewenst zijn. Wanneer er voor een taal een boek gelezen moet worden is het belangrijk dat de docent dit tijdig aangeeft, zodat een cd besteld kan worden.

Daisy-speler/ Daisy-software
Een Daisy-speler is in staat Daisy-cd’s af te spelen. Eerder waren dit vrij grote apparaten, maar tegenwoordig worden ze steeds kleiner. De meeste dyslectici gebruiken ofwel een speler indiscman-formaat of de nog kleinere versie die meer weg heeft van een afstandsbediening. In deze laatste versie zit een geheugenkaart waar de inhoud van één of meerdere Daisy-cd’s op overgezet moet worden. Belangrijk om te beseffen bij deze speler is, dat het afspelen van een examen hierop niet mogelijk is omdat examens tot dusverre alleen op cd verkrijgbaar zijn. Om een Daisy-cd af te spelen is niet per definitie een Daisy-speler no¬dig. Hiervoor is ook (gratis) software beschikbaar, zodat de cd op de computer kan worden afgespeeld. Op school staan de programma’s TPB-reader en Amis op het netwerk. Leerlingen die een Daisy-speler met een geheugenkaart hebben kunnen het examen doen op een computer van school waarop deze programma’s geïnstalleerd staan.

Dit bericht delen? Vooral doen!
Interview NOS
In het kader van de aangescherpte exameneisen bezocht een verslaggever van het NOS radio journaal onze school om te onderzoeken wat het Stellingwerf College doet om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het komende examen....