11
maart
2016

debatwedstrijd 8e finale: Stellingwerf College Oosterwolde – Pontes Goes

In theater de Ogtent in Duiven zijn donderdag 10 maart de debaters van het Stellingwerf College doorgedrongen tot de kwartfinale van de landelijke scholierendebatwedstrijd Op weg naar het Lagerhuis van de VARA. De tien seniordebaters zijn Marit Golverdingen, Florian Nieuwendijk, Mia ter Denge, Tjerk Bosscha, Harm Holwerda, Kars Nijboer, Nick Posthumus, Marouschka Wolthuizen, Esmee de Haan en Daan Kuik. Er zijn twee reservedebaters: Koen van Son en Alida van Hunnik. Op hun schouders rustte de taak de eer van het Stellingwerf College te verdedigen in een knock-outwedstrijd tegen het Pontes uit Goes.
Er zijn in zo’n wedstrijd 3 rondes waarbij uiteindelijk 7 punten vallen te verdelen.

 

De eerste ronde was een debat met vaste rollen over de stelling “Nederlandse scholieren missen ambitie”. Het Stellingwerf College moest tegen de stelling zijn.
Heel naturel, beheerst en origineel wisten de debaters de tegenstanders te overtuigen dat je dit niet zo over alle Nederlandse scholieren kunt zeggen. Er volgden veel persoonlijke voorbeelden. Mia vertelde dat ze graag naar de Olympische Spelen van 2020 wil, Florian haalde zijn interesse in debatteren en politiek aan, Kars vertelde dat hij allerlei interesses heeft buiten school terwijl zijn vader het alleen maar over schoolprestaties heeft. “Zoon!”, sprak Kars op bassende toon, “je vergooit je eigen leven!” kreeg de lachers flink op zijn hand en heeft wellicht thuis wat uit te leggen.

Harm legde daarna uit dat als er 1 zwarte zwaan aangetroffen wordt, je niet kunt zeggen dat alle zwanen wit zijn. Hij bedoelde hiermee dat je voorzichtig moet zijn met algemene bewoordingen over ‘DE Nederlandse scholier’. Meer nuance was volgens hem op z’n plaats. De tegenstander antwoordde dat het mooi is dat er zo veel persoonlijke voorbeelden waren, maar dat het toch zinvol is om te kijken naar het grote geheel. Esmee antwoordde heel gevat met “Goed, dan geef ik hier nu geen persoonlijk voorbeeld” en kwam vervolgens met een goed eigen beschouwend argument. Mia kwam daarna met de bijbehorende cijfers die volgens haar ‘zwart op wit’ aantoonden dat er steeds minder kinderen zijn die de middelbare school niet afmaken en met een diploma van school gaan. Dit was de genadeklap voor het Pontes in dit debat.

In het 1 op 1 debat moest Florian het opnemen tegen Bram van het Pontes over de stelling: “Vluchtelingen in de Europese Unie moeten worden verdeeld onder de lidstaten aan de hand van het Bruto Nationaal Product per lidstaat”. Florian moest de stelling verdedigen en deed dat door een beroep te doen op solidariteit onder de lidstaten. De tegenstander repliceerde met dat beleidsmakers rekening moeten houden met de gevoelens van mensen in de lidstaten. Wat volgde was een enerverend debat op zeer hoog niveau waaruit bleek dat beide debaters veel kennis van zaken hadden. Florian bouwde in de ogen van de jury zijn debat beter op doordat het beroep op solidariteit voortdurend terug kwam in verschillende soorten argumenten. Zo was het BNP volgens Florian een goede indicator voor het beschikbare kapitaal in de vorm van geheven belastingen door een overheid om voor opvang van de vluchtelingen te kunnen zorgen. Na een aantal minuten bleek de tegenstander niet creatief genoeg om zelf met een eigen tegenoplossing te komen. Florian hield zich aan de etiquette van een debat en maakte hem nogmaals het belang van solidariteit duidelijk. De jury oordeelde dat Florian beter de argumenten van de tegenstander kon absorberen en overnemen. Daarnaast wist Florian zijn standpunten overtuigender te brengen. Eerste punt binnen.

In het 360-graden debat waarbij het team voor de stelling “er moet zo snel mogelijk een wereldwijde CO2-belasting komen” begon, halverwege tegen moest zijn en eindigde met voorargumenten begon met een sterk voorbeeld van Esmee. Ze legde heel beeldend uit dat als we niet uitkijken mensen in Nederland net als in China met mondkapjes over straat moeten lopen. Het Pontes haalde aan dat de aarde een geheel eigen terugkoppelingsmechanisme heeft, doelend op het herstellend vermogen van de aarde. Na een tijdje moest het team tegen zijn en er kwam een stortvloed aan sterke argumenten die het Pontes was vergeten te brengen toen ze de kans hadden. Zo zijn er nu al emissierechten (Mia), zijn er gevolgen voor de consument en komt er prijsinflatie (Nick), moet er misschien naar de veel grotere vervuiler methaan worden gekeken (Daan), wordt zo’n belasting toch niet nageleefd (Kars). Pontes reageerde onder andere met dat ze liever de prijzen zagen stijgen dan de zeespiegel. Touche. De mooiste opmerking van het debat was van Mia: “een zuchtje wind aan de ene kant van de wereld veroorzaakt een storm aan de andere kant. Laat het bij ons geen tornado worden!”, waarmee ze duidelijk maakte dat de gevolgen van vervuiling ook in Nederland merkbaar zal worden als er niet dringend en drastisch wordt ingegrepen.
Toen het team weer voor moest zijn werden de tegenargumenten keurig weerlegd.

Al met al oordeelde de jury als volgt:
In algemene zin was dit een zeer goed debat op een hoog niveau.
Er was winst in het 1 op 1 debat van Florian, 1-0.
Het Pontes had een heel goede invalshoek in het CO2-debat die de jury nog niet eerder had gehoord, 1-1.
De beste onderbouwing kwam van Daan, 2-1.
Kars was volgens de jury de meest oorspronkelijke persoonlijkheid, 3-1.
Het Pontes had het meest pakkende argument met het stijgen van de zeespiegel, 3-2.
Door een goede voorbereiding en een zelfverzekerd optreden van het Stellingwerf College gingen de punten voor beste lichaamstaal en beste teamwork naar dit team, 5-2.

Het team bestaat verder uit de volgende junior-debaters: Jasper van der Meer, Jildou Schotanus, Ruben Boersma, Sil van den Berg, Richard Eijbergen, Marga Mulder, Jeroen Boksebeld, Simone Melis en Gijs Wesselo. Zij hebben in de voorbereidingen een belangrijke rol als sparringspartner, maar tijdens de wedstrijd moesten ze nu nog genoegen nemen met een plek “in de dug-out”.

In de kwartfinale blijven er nog maar vijf debaters over. De wedstrijd is op 24 maart in studio 21 in Hilversum.

 

Dit bericht delen? Vooral doen!
Stellingwerf College naar NK Scholenploegenachtervolging
Woensdagochtend werd in Thialf Heerenveen de Friese voorronde voor het NK Scholenploegenachtervolging gehouden. Ca. vijftig ploegen van diverse middelbare scholen uit Friesland schaatsten hier voor een ticket voor het Nederlands...