01
oktober
2020

Corona gerelateerde informatie

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Het is fijn dat we na de vakantie alle leerlingen weer mochten ontvangen. De eerste weken zijn prima verlopen. Mooi weer, ramen en deuren open zijn nog steeds geen probleem.

Helaas gaat het niet altijd goed met het eenrichtingsverkeer. Logisch want we nemen van nature het liefst de kortste route. In het kader van de veiligheid van ons allemaal roep ik alle leerlingen op om de looprichting te volgen, ook al ben je dan iets langer onderweg. Mijn compliment aan alle leerlingen die zich wel aan de regels houden!

De gemeente Ooststellingwerf is tot vorige week redelijk coronavrij geweest. Maar ook in de Stellingwerven ontspringen we de dans niet.  Inmiddels zijn er op het corona dashboard van de Rijksoverheid zeven positief geteste personen af te lezen.

Het ligt in de lijn der verwachting dat we de komende periode meer met corona gerelateerde situaties te maken krijgen. Zodra leerlingen of collega’s besmet zijn, wordt u geïnformeerd en nemen we contact op met de GGD over te nemen stappen.

In gevallen waar leerlingen in quarantaine zitten, informeren we de docenten zodat zij weten dat leerlingen thuiswerken en via de bekende kanalen meegenomen moeten worden in het lesprogramma.

Ondertussen is het belangrijk dat personeelsleden zich zo veel mogelijk houden aan de 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de leerlingen.  Dit in combinatie met het volgen van de hygiëne voorschriften moet voldoende zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Of daar mondkapjesregels aan toegevoegd worden moeten we afwachten.

Van de VO-raad en GGD ontvingen we een handige beslisboom betreffende het virus, klik hier om deze te bekijken.

Gisteren kregen we een melding van een moeder dat er al twee dagen achtereen een man leerlingen (meisjes) lastigvalt tussen Donkerbroek en Oosterwolde. De ouders hebben aangifte gedaan bij de politie.

We hebben ouders van wie de leerlingen gebruik kunnen maken van de bewuste route via een brief geïnformeerd. De politie heeft toegezegd op de route te surveilleren.

Met dit actuele gegeven en de periode van fietsen in het donker voor ons, vraag ik u nadrukkelijk uw kind erop te wijzen dat ze met elkaar moeten fietsen en nooit iemand achter moeten laten.

Aan het begin van het schooljaar informeerde ik u op verzoek van de eigenaar van Albert Heijn dat leerlingen in de pauzes niet welkom zijn in de winkel. Leerlingen hebben goed gevolg gegeven aan deze oproep.  Vandaag echter kreeg ik een telefoontje dat leerlingen in grote groepen binnenkomen en dat de veiligheid van de klanten in gevaar komt op die momenten. Wilt u dit nogmaals met uw kind bespreken?

Ik hoop van ganser harte dat we met elkaar het virus op afstand kunnen houden en we het onderwijs hier op school met elkaar kunnen verzorgen.

Met vriendelijke groet,

Sonja van der Wijk

Directeur-bestuurder

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bericht delen? Vooral doen!
ICE toetsen eerste en tweede klassen
In de afgelopen periode zijn in de brugklas en tweede klas de  ICE-toetsen afgenomen via het JIJ! Leerlingvolgsysteem. Dit zijn digitale, methodeonafhankelijke toetsen die door veel scholen gebruikt worden om onafhankelijk van de aangeboden...