15
februari
2013

Avond Klankbordgroep op woensdag 3 april 2013

Op woensdag 3 april 2013 vindt een Klankbordgroep-avond plaats met als thema: Reflecties op interacties. Het gaat hierbij om de wisselwerking tussen de drie partijen leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers. Deze avond wordt georganiseerd door de Ouderraad in samenwerking met docenten van het Stellingwerf College.
 
Het doel van deze avond is:

  • dat de beleving van ouders ten aanzien van interacties tussen leerling, leerkracht en ouders/verzorgers de ruimte krijgt om naar voren te komen
  • het formuleren van verwachtingen van de ouders/verzorgers betreffende de gewenste interactie tussen de leerkrachten en de leerlingen en de cultuur binnen de schoolorganisatie
  • Het formuleren van verwachtingen van de ouders/verzorgers en leerkrachten betreffende de gewenste interacties en de huidige én gewenste cultuur binnen de schoolorganisatie.
  • het verwoorden van mogelijke verbeterpunten voor alle betrokken partijen

 

Het uitgangspunt van deze avond: 3 verschillende partijen hebben dezelfde belangen met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Binnenkort wordt een inleidende presentatie geplaatst over het onderwerp op de website van het Stellingwerf College (www.stellingwerfcollege.nl) onder Ouderraad.  
Begin maart zal een uitnodiging via de mail naar alle ouders gestuurd worden. Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Namens de ouderraad,
Hans op 't Landt, voorzitter

Dit bericht delen? Vooral doen!
Onze school heeft er weer een Nationaal Kampioen bij.
Bij de finalewedstrijd van het Nationaal Crosscircuit 2012 – 2013 in Breda, heeft  Susan van Weperen (Ath 3) van Loopsportvereniging Invictus, zondagochtend de eerste plaats behaald bij de meisjes junioren C.  Ze mag zich op...