06
september
2013

Aftrap van de reanimatielessen met een voorstelling voor alle derde klassen

Deze week speelde de theatergroep 'Goed Gezelschap' de voorstelling 'Raphaël' op het Stellingwerf College. Het toneelstuk was de aftrap van de reanimatielessen die dit jaar aan de derde klassers worden gegeven.

Alle derde klassen hebben de voorstelling bezocht. Het was een aangrijpend stuk, gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen. Het was zeker niet gemakkelijk voor de leerlingen, toch bleven ze vrijwel allemaal geboeid kijken en luisteren. Het was een prima aftrap voor de reanimatielessen die ze allemaal in de loop van het jaar krijgen.

Elke week overlijden  300 mensen in Nederland ten gevolge van een hartstilstand. Dat zijn circa 15.000 mensen per jaar.  Iemand kan een hartstilstand soms overleven als er tijdig hulp gegeven wordt. Daarvoor is het belangrijk dat hij of zij zo snel mogelijk gereanimeerd wordt. Dat betekent dat iemand de patiënt hartmassage geeft en beademt. Als de patiënt een schok krijgt van een AED, is de kans op overleving nog groter. Hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe groter de kans dat er iemand in de buurt is die hulp kan geven.De Hartstichting wil een nieuwe generatie vertrouwd maken met reanimatie en investeert de komende jaren in het project “Reanimatieonderwijs op School”.

Het Stellingwerf College is geselecteerd om deel te nemen aan de pilot en er zijn inmiddels zes docenten opgeleid om reanimatielessen te geven. De betreffende leerlingen krijgen dit schooljaar twee keer een blokuur reanimatieles. Daarna kunnen zij vaststellen of iemand een hartstilstand heeft, de patiënt reanimeren en de AED gebruiken.

De voorstelling ‘Raphaël’ gaat over vriendschap die een leven lang kan duren als er geen kink in de kabel komt.

Dit bericht delen? Vooral doen!
Actie 'supporter van schoon'
Op 13 mei j.l. heeft een team van dappere leerlingen van het Stellingwerf College actie gevoerd. Het was een activiteit in het kader van het terugdringen van zwerfvuil. Leerlingen  worden vaak aangezien als veroorzakers van zwerfvuil. Toch...