17
juni
2013

Actie 'supporter van schoon'

Op 13 mei j.l. heeft een team van dappere leerlingen van het Stellingwerf College actie gevoerd. Het was een activiteit in het kader van het terugdringen van zwerfvuil. Leerlingen  worden vaak aangezien als veroorzakers van zwerfvuil. Toch heeft dit zestal het aangedurfd de middenstand van Oosterwolde te bezoeken met een boodschap. De boodschap was , “wilt u supporter van schoon worden en samen met ons proberen de omgeving schoon te houden’.

Nagenoeg overal werden de leerlingen positief ontvangen. De middenstanders die deze actie een warm hart toedragen hebben de sticker op hun etalages geplakt en op die manier kenbaar gemaakt dat ze supporter van schoon zijn.

Er bestaat overigens een werkgroep “Zwerfafval” , een gemeentelijk initiatief, waarin vertegenwoordigers van de school, de middenstand en enkele buurtverenigingen verenigd zijn. In deze werkgroep wordt van alles en nog wat bekokstoofd. Uiteraard met als doel het terug dringen van zwerfvuil. Het is de bedoeling dat binnen afzienbare tijd, via de site van de gemeente, het wel en wee van deze werkgroep kan worden gevolgd.

Het Stellingwerf College wil daar graag een belangrijke rol in spelen. De actie van leerlingen was dan ook bedoeld om te laten zien dat woorden in daden kunnen worden omgezet. Een ding is zeker, over zwerfvuil gaan we vast meer horen”.

Dit bericht delen? Vooral doen!
Geslaagden 2013
In het eerste tijdvak zijn geslaagd: Basisberoepsgerichte leerweg 4 Bouwtechniek - fijnhoutbewerking André van Hunen,Donkerbroek Bouwtechniek Timmeren Casper Veenema,Donkerbroek Elektrotechniek...