Magister Voor medewerkers, ouders, verzorgers en leerlingen

Magister

Via Magister bieden we ouders, verzorgers en leerlingen de gelegenheid om de behaalde cijfers en de aanwezigheid in de lessen in te zien. Het is een aanvulling op de manier waarop het Stellingwerf College de cijfers met ouders en verzorgers deelt.
De mentor is het aanspreekpunt om de schoolvorderingen van uw kind te bespreken. De docenten zijn verantwoordelijk voor het tijdig invoeren van de cijfers. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn of haar eigen cijfergegevens.
 
Er is een inlogcode in combinatie met een wachtwoord nodig om gebruik te kunnen maken van Magister. De oudercodes worden eenmaal per jaar in de periode september-oktober aan de ouders/verzorgers meegegeven tijdens de kennismakingsavond met de mentor, dan wel via gepersonaliseerde mail verstrekt. Per leerling/gezin wordt één Magister account verstrekt. De leerlingcode wordt aan iedere leerling persoonlijk meegegeven.

Leerlingen kunnen vanaf 18 jaar het recht op inzage in gegevens van Magister Web Portal zelf regelen. Zij kunnen in de instellingen aangeven of de betrokken ouders/verzorgers deze gegevens  wel of niet mogen inzien. Dit is een wettelijk recht.

 

Magister Web Portal

Inloggen Magister