Magister webportal Voor medewerkers, ouders, verzorgers en leerlingen

Magister Webportal

We bieden via Magister Web Portal ouders, verzorgers en leerlingen de gelegenheid om de behaalde cijfers en de aanwezigheid in de lessen in te zien. Het is een aanvulling op de manier waarop het Stellingwerf College de cijfers met ouders en verzorgers deelt.
De mentor is het aanspreekpunt om de schoolvorderingen van uw kind te bespreken. De docenten zijn verantwoordelijk voor het tijdig invoeren van de cijfers. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn of haar eigen cijfergegevens.
 
Er is een inlogcode in combinatie met een wachtwoord nodig om gebruik te kunnen maken van Magister Web Portal. De oudercodes worden eenmaal per jaar in de periode september-oktober aan de ouders/verzorgers meegegeven tijdens de kennismakingsavond met de mentor, dan wel via gepersonaliseerde mail verstrekt. Per leerling/gezin wordt 1 Magister account verstrekt. De leerlingcode wordt aan iedere leerling persoonlijk meegegeven.

Als u voor het eerst inlogt, kunt u een digitale rondleiding door het programma volgen. Hierin worden de onderdelen aan u uitgelegd.
Leerlingen kunnen vanaf 18 jaar het recht op inzage in gegevens van Magister Web Portal zelf regelen. Zij kunnen in de instellingen aangeven of de betrokken ouders/verzorgers deze gegevens  wel of niet mogen inzien. Dit is een wettelijk recht.

Inloggen Magister en ouderportaal

We merken dat er onduidelijkheid is over het ouderaccount voor Magister en het Ouderportaal. Daarom hebben we een instructie gemaakt waarin we het verschil tussen beide uitleggen en stap voor stap laten zien hoe het inloggen werkt op de telefoon en laptop/PC. Klik hier om de instructie te downloaden.

Magister Web Portal

Inloggen Magister