Het studierooster

Het studierooster

Het werken in de afdeling vereist een flexibel studierooster, een mix van ingeroosterde lessen (contacturen) en studie-uren. De kern van het studierooster wordt gevormd door: studiewerktijd op school van 08.05 tot 16.30 uur. Bij uitval van een lesuur kunnen leerlingen onder begeleiding aan de slag in het studielandschap.

Bij lesuitval zal het rooster zo min mogelijk worden omgezet, bij lesuitval op het eerste en laatste lesuur vindt wel een aanpassing in het rooster plaats. Aanpassingen in het lesrooster staan dagelijks vermeld op de website van de school. Leerlingen kunnen ook gebruik maken van de MagisterApp.

De klas of groep wordt bij lesuitval opgevangen in het studielandschap om daar zelfstandig maar wel onder begeleiding verder te werken. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen een eigen studierooster. Het einde van een lesuur wordt aangekondigd met een waarschuwingsbel.

Lestijden normaal lesrooster

08.00 uur

waarschuwingsbel
08.05 - 08.50 1e lesuur
08.50 - 09.35 2e lesuur
09.35 - 10.20 3e lesuur
10.20 - 10.35 pauze
10.35 uur waarschuwingsbel
10.40 - 11.25 4e lesuur
11.25 - 12.10 5e lesuur
12.10 - 12.35 pauze
12.35 uur waarschuwingsbel
12.40 - 13.25 6e lesuur
13.25 - 14.10 7e lesuur
14.10 - 14.55 8e lesuur
14.55 - 15.40 9e lesuur
15:40 - 16:25 10e lesuur

 

Lestijden ingekort lesrooster

Tijdens vergaderdagen wordt het lesrooster aangepast aan lessen van 40 minuten.

08.00 uur waarschuwingsbel
08.05 - 08.45 1e lesuur
08.45 - 09.25 2e lesuur
09.25 - 10.05 3e lesuur
10.05 - 10.20 pauze
10.20 uur waarschuwingsbel
10.25 - 11.05 4e lesuur
11.05 - 11.45 5e lesuur
11.45 - 12.10 pauze
12.10 uur waarschuwingsbel
12.15 - 12.55 6e lesuur
12.55 - 13.35 7e lesuur
13.35 - 14.15 8e lesuur
14.15 - 14.55 9e lesuur
14:55 - 15:35 10e lesuur

 

Het werken in de afdeling vereist een flexibel studierooster: een mix van ingeroosterde lessen en studie-uren