14 januari
Aula B

Voorlichting voor ouders havo 3 leerlingen over profielkeuze

Een voorlichting voor ouders/verzorgers met een zoon/dochter in klas havo 3 over de keuze voor de profielvakken in havo 4. Deze voorlichting wordt verzorgd door de decaan van de havo.

 

Deze activiteit delen? Vooral doen!
MR vergadering