12 november 2019
Aula gebouw B
12 november
19.15 uur

O&O presentatie ouders

Onze derdejaarsleerlingen O&O (‘Onderzoeken en Ontwerpen’) zijn druk aan het werk geweest met het ontwerpen van de nieuwe lamp voor de Hema.

Ze hebben onlangs hun vooronderzoek afgerond en gepresenteerd aan de docent. Nu gaan ze hun idee uitwerken tot een werkend prototype.                                                                                     

Hoewel het om een schoolopdracht gaat, wordt het prototype van de nieuwe lamp beoordeeld door bedrijfsleider Maarten Vink van de Hema in Oosterwolde, Burgum en Gorredijk. Leerlingen moeten daarvoor de opdrachtgever, in een korte presentatie (‘pitch’), zien te overtuigen dat hun ontwerp de nieuwe Hema-lamp moet worden.

Belangrijk is dat de nieuwe lamp duurzaam gaat worden; de verpakking moet bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel vormen van de lamp.  Daarnaast moet het ontwerp voldoen aan Hema-criteria. De leerlingen hebben daarom eerst onderzoek gedaan naar wat verstaan wordt onder een ‘Echt HEMA’ – product.  

Graag willen wij u in de gelegenheid stellen om de ontwerpen te komen bekijken op dinsdagavond 12 november a.s. van 19:30 tot 20:30 uur in de grote aula van gebouw B. Vanaf 19:15 uur is de inloop met koffie en thee. De groepjes leerlingen staan vanaf 19:30 uur klaar om hun lamp aan u te presenteren. U kunt vrij langs de verschillende groepjes lopen om alle ontwerpen te bekijken.

Wij hopen op uw komst!

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Kennismakingsochtend groep 8 CBS De Kring, CBS De Mandebrink, CBS De Bôge, OBS Op e Grins
Tijdens de kennismakingsochtend krijgen leerlingen van groep 8 een indruk van de vakken, het gebouw en andere zaken die je in de brugklas op het Stellingwerf College kunt verwachten. Leerlingen ontvangen een uitnodiging via de...