26 juni
Volgens uitnodiging

Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen en ouders

Op deze avond gaan de leerlingen kennismaken met hun nieuwe klas en de mentor. Op deze manier wordt de start in het nieuwe schooljaar een stukje minder spannend. De ouders worden op deze avond in de aula geïnformeerd over belangrijke zaken van het Stellingwerf College. Een uitnodiging voor deze avond wordt samen met de klassenindeling begin juni via email verstuurd.

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Diplomering VWO
Tijdens de diplomering ontvang je het diploma, dat je onder toezicht van een vertegenwoordiger van school ondertekent. Daarmee wordt het diploma pas geldig.