04 november
Aula gebouw B
4 november
19.00

LWOO informatieavond ouders groep 8

Het Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is geen aparte leerroute maar een vorm van extra ondersteuning in het VMBO. Om in aanmerking te kunnen komen voor LWOO moet de leerling aan bepaalde criteria voldoen. Om dit te kunnen bepalen worden testen afgenomen op het Stellingwerf College. De groep 8 leerkracht geeft de leerlingen voor deze testen op.

Deze informatieavond is bedoeld voor ouders en leerlingen van groep 8 die mogelijk in aanmerking komen voor LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Het programma begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren.

Op deze avond zal ingegaan worden op wat LWOO is, wat er wordt getest bij de LWOO testen en hoe het leerweg ondersteunend onderwijs op het Stellingwerf College is ingericht. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Ouders kunnen zich voor deze informatieavond aanmelden via administratie@stellingwerfcollege.nl en bij de aanmelding de naam van de leerling en de basisschool vermelden.

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Kennismakingsochtend groep 8 OBS De Buttinga, OBS De Boekhorst, SBO De Kampingerhof
Tijdens de kennismakingsochtend krijgen leerlingen van groep 8 een indruk van de vakken, het gebouw en andere zaken die je in de brugklas op het Stellingwerf College kunt verwachten. Leerlingen ontvangen een uitnodiging via de...