13 december

Kerstgala

Voor alle leerlingen van de tweede t/m de zesde klas. Informatie ove de locatie en de begin- en eindtijd wordt op een later tijdstip bekendgemaakt

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Kennismakingsochtend groep 8 OBS De Oanrin, CBS Betrouwen, OBS De Toekan, OBS, CBS De Paadwizer, CBS Fan ´e Wiken
Tijdens de kennismakingsochtend krijgen leerlingen van groep 8 een indruk van de vakken, het gebouw en andere zaken die je in de brugklas op het Stellingwerf College kunt verwachten. Leerlingen ontvangen een uitnodiging via de...