04 december 2019
Gebouw A
4 december
10.00-12.00 uur

Kennismakingsochtend groep 8 OBS Vensterschool Noordwolde, BS De Twirrewyn, Dalton basisschool De Oosterbrink, OBS De Velden, kindcentrum Speel en Leer

Tijdens de kennismakingsochtend krijgen leerlingen van groep 8 een indruk van de vakken, het gebouw en andere zaken die je in de brugklas op het Stellingwerf College kunt verwachten. Leerlingen ontvangen een uitnodiging via de basisschool.

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Kennismakingsochtend groep 8 OBS De Feart, OBS De Tjongeling, OBS Mr. J.B. Kanschool, CBS Votum Nostrum, OBS It Twaspan Wijnjewoude, OBS De Stelling
Tijdens de kennismakingsochtend krijgen leerlingen van groep 8 een indruk van de vakken, het gebouw en andere zaken die je in de brugklas op het Stellingwerf College kunt verwachten. Leerlingen ontvangen een uitnodiging via de basisschool.