18 december 2019
Gebouw A
18 december
10.00-12.00 uur

Kennismakingsochtend groep 8 OBS De Oanrin, CBS Betrouwen, OBS De Toekan, OBS, CBS De Paadwizer, CBS Fan ´e Wiken

Tijdens de kennismakingsochtend krijgen leerlingen van groep 8 een indruk van de vakken, het gebouw en andere zaken die je in de brugklas op het Stellingwerf College kunt verwachten. Leerlingen ontvangen een uitnodiging via de basisschool.

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Kerstmaaltijd voor ouderen
Tafelronde Ooststellingwerf organiseert ook dit jaar weer in samenwerking met het Stellingwerf College een kerstmaaltijd voor alleenstaande ouderen uit Ooststellingwerf. De kerstmaaltijd vindt woensdagavond 18 december om 18.00 uur...