29 oktober
Gebouw A
29 oktober
10.00-12.00 uur

Kennismakingsochtend groep 8 CBS Betrouwen, OBS De Toekan, OBS De Oanrin, CBS De Paadwizer

Tijdens de kennismakingsochtend krijgen leerlingen van groep 8 een indruk van de vakken, het gebouw en andere zaken die je in de brugklas op het Stellingwerf College kunt verwachten. Leerlingen ontvangen een uitnodiging via de basisschool.

Deze activiteit delen? Vooral doen!
LWOO informatieavond ouders en leerlingen groep 8
Het Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is geen aparte leerroute maar een vorm van extra ondersteuning in het VMBO. Om in aanmerking te kunnen komen voor LWOO moet de leerling aan bepaalde criteria voldoen. Om dit te kunnen bepalen worden...