06 november 2019
Gebouw A
6 november
10.00-12.00 uur

Kennismakingsochtend groep 8 OBS De Buttinga, OBS De Boekhorst, SBO De Kampingerhof

Tijdens de kennismakingsochtend krijgen leerlingen van groep 8 een indruk van de vakken, het gebouw en andere zaken die je in de brugklas op het Stellingwerf College kunt verwachten. Leerlingen ontvangen een uitnodiging via de basisschool.

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Fietskeuring brugklassen
Ook dit jaar organiseert Veilig Verkeer Nederland in de periode van oktober tot en met december 2019 de campagne Friese Fiets APK. De Friese Fiets APK houdt in dat er op zo veel mogelijk scholen in het voortgezet onderwijs fietskeuringen...