09 januari
Gebouw A
9 januari
10.00-12.00 uur

Kennismakingsochtend groep 8 OBS De Oanrin, CBS Betrouwen, OBS De Boge, OBS Op ´e grins, CBS De Paadwizer, CBS Fan ´e Wiken

Tijdens de kennismakingsochtend krijgen leerlingen van groep 8 een indruk van de vakken, het gebouw en andere zaken die je in de brugklas op het Stellingwerf College kunt verwachten. Leerlingen ontvangen een uitnodiging via de basisschool.

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Aanvang tweede blok Leren is eindeloos