19 december 2018
Gebouw A
19 december
10.00-12.00 uur

Kennismakingsochtend groep 8 OBS De Feart, OBS De Tjongeling, OBS Mr. J.B. Kanschool, CBS Votum Nostrum, OBS It Twaspan Wijnjewoude, OBS De Stelling

Tijdens de kennismakingsochtend krijgen leerlingen van groep 8 een indruk van de vakken, het gebouw en andere zaken die je in de brugklas op het Stellingwerf College kunt verwachten. Leerlingen ontvangen een uitnodiging via de basisschool.

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Kerstmaaltijd voor ouderen
<p>Tafelronde Ooststellingwerf organiseert ook dit jaar weer in samenwerking met het Stellingwerf College een kerstmaaltijd voor alleenstaande ouderen uit Ooststellingwerf. De kerstmaaltijd vindt donderdagavond 19 december om 17.00 uur...