Volgens rooster

Informatieavond ouders/mentoren examenklassen

Mentoren geven informatie over het verloop van het examen schooljaar. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging via de mail.en kunnen intekenen in Magister.

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Excursie wereld water college
Het 3e en 4e leerjaar O&O gaan op 12 oktober naar Wageningen voor de excursie wereld water college. Water heeft de toekomst. Water is de toekomst! Nederlandse expertise op het gebied van schepenbouw, watermanagement, dijkaanleg, bouwen met de...