23 april 2018

Evaluatieavond ouders en mentoren brugklasleerlingen

Op de evaluatieavond met ouders/verzorgers en mentoren van de brugklasleerlingen willen we met u van gedachten wisselen over een aantal zaken die in de afgelopen periode aan de orde geweest zijn. We willen we u graag informeren over de gang van zaken bij de overgang naar de tweede klassen.
 

Deze activiteit delen? Vooral doen!
MR vergadering