31 mei
Gebouw A
31 mei
08.30-13.00

Afname LWOO toetsen tweede ronde

Op deze dag wordt de tweede ronde LWOO onderzoeken afgenomen op het Stellingwerf College. De eindtoets kan voor de leerkracht groep
8 aanleiding zijn om toch nog leerlingen op te geven voor de LWOO testen. Leerlingen die hiervoor door de leerkracht groep 8 zijn
opgegeven, ontvangen via de mail een uitnodiging. Het verzamelpunt is op de dag

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Kennismakingsavond met de mentor Brugklassen
Op deze avond maakt u kennis met de mentor en krijgt u informatie over de gang van zaken in dit schooljaar.