31 mei
Gebouw A
31 mei
08.30-13.00

Afname LWOO toetsen tweede ronde

Op deze dag wordt de tweede ronde LWOO onderzoeken afgenomen op het Stellingwerf College. De eindtoets kan voor de leerkracht groep
8 aanleiding zijn om toch nog leerlingen op te geven voor de LWOO testen. Leerlingen die hiervoor door de leerkracht groep 8 zijn
opgegeven, ontvangen via de mail een uitnodiging. Het verzamelpunt is op de dag

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen
Op deze avond gaan de leerlingen kennismaken met hun nieuwe klas en de mentor. Op deze manier wordt de start in het nieuwe schooljaar een stukje minder spannend. De ouders worden op deze avond in de aula geïnformeerd over belangrijke zaken...