12 december 2023
verzamelen bij de receptie gebouw B
12 december
08.30-13.00

Afname LWOO toetsen groep 8

Op deze ochtend wordt het LWOO onderzoek afgenomen op het Stellingwerf College. Ouders van leerlingen die hiervoor door de
leerkracht groep 8 zijn opgegeven, ontvangen via de mail een uitnodiging. Het verzamelpunt is op de dag van de afname bij de receptie van
het Stellingwerf College. Het onderzoek duurt een ochtend en zal ongeveer om 13.00 uur afgelopen zijn.
 

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Voorlichting verrijkt en versneld vwo voor ouders en leerlingen groep 8
Op deze avond wordt er informatie gegeven aan de ouders en leerlingen over wat verrijkt- en versneld vwo precies inhoudt en hoe de toelatingsprocedure eruit ziet. Ook kunnen de leerlingen een tweetal voorbeeldlessen volgen. Aanmelden kan via...