22 mei 2018
22 mei
08.30-12.00 uur

Afname lwoo toetsen

N.a.v. de eindtoets kunnen er toch nog leerlingen zijn die in aanmerking zouden komen voor LWOO. Op 22, 23 en 24 mei dagen worden deze leerlingen getest op het Stellingwerf College. Leerlingen die hiervoor zijn opgegeven ontvangen via mail een uitnodiging. Het verzamelpunt is elke dag bij de receptie van het Stellingwerf College. De eindtijden zullen in de uitnodiging vermeld worden, maar dit zal nooit later zijn dan 12.00 uur.

Deze activiteit delen? Vooral doen!
OR vergadering