11 januari

Aanvang tweede blok Leren is eindeloos

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Voorlichting voor ouders havo 3 leerlingen over profielkeuze
<p>Een voorlichting voor ouders/verzorgers met een zoon/dochter in klas havo 3 over de keuze voor de profielvakken in havo 4. Deze voorlichting wordt verzorgd door de decaan van de havo.</p><p>&nbsp;</p>