11 december 2019
Zoals zichtbaar in het persoonlijke Magister ouderaccount.
11 december
Zoals zichtbaar in het persoonlijke Magister ouderaccount.

10 minutengesprekken ouders en leerlingen schoolbreed

De gesprekken vinden plaats van ’s middags 16.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Uw zoon/dochter is uiteraard ook welkom bij deze gesprekken.

Intekenen voor de 10 minuten gesprekken vindt plaats via Magister. Ouders ontvangen een mail op het moment dat er ingetekend kan worden en als het rooster klaar staat.

Deze activiteit delen? Vooral doen!
Kennismakingsochtend groep 8 OBS De Feart, OBS De Tjongeling, OBS Mr. J.B. Kanschool, CBS Votum Nostrum, OBS It Twaspan Wijnjewoude, OBS De Stelling
Tijdens de kennismakingsochtend krijgen leerlingen van groep 8 een indruk van de vakken, het gebouw en andere zaken die je in de brugklas op het Stellingwerf College kunt verwachten. Leerlingen ontvangen een uitnodiging via de basisschool.